Specjalizujemy się w badaniach mikrobiologicznych wspomagających projektowanie formulacji produktów na bazie wodnej. Badamy produkty stosowane w różnych dziedzinach przemysłu z uwzględnieniem kategorii i grup produktów biobójczych wg BPR (Biocidal Products Regulation).
AMSolutions - Microbiology - We Mean It Macro
AMSolutions - Badania produktów chemii budowlanej

Badania produktów
chemii budowlanej

Oferujemy badania mikrobio­logiczne i aplikacyjne produktów chemii budowlanej. Badamy dyspersje, farby, tynki, kleje i inne produkty na bazie wodnej, a także materiały stosowane w procesach produkcyjnych. Przeprowadzamy m.in. testy sterylności, badania obciążeniowe, oceniamy skute­czność zabezpieczenia produktów przed rozwojem mikroorganizmów.

AMSolutions - Badania analityczne

Badania analityczne

Oferujemy analizy chromato­graficzne (HPLC) szerokiej gamy produktów pod względem obecności i stężenia szeregu substancji używanych jako konserwanty. Mamy doświadczenie w przepro­wadzaniu analiz próbek szczególnie trudnych, takich jak np. farby i tynki.

AMSolutions - Badania produktów chemii gospodarczej

Badania produktów
chemii gospodarczej

Nasze laboratorium przeprowadza szereg badań zaprojektowanych specjalnie dla produktów chemii gospodarczej, np. płynów do mycia naczyń i innych detergentów. Wykonujemy m.in. mikrobiolo­giczne testy obciążeniowe oraz badania sterylności.

AMSolutions - Badania produktów chemii kosmetycznej

Badania produktów
chemii kosmetycznej

Oferujemy mikrobiologiczne i anali­tyczne badania produktów kosme­tycznych. Testujemy m.in. steryl­ność oraz skuteczność zabezpie­czenia produktów przed rozwojem mikroorganizmów.

AMSolutions - Testy skuteczności biocydów dla celów rejestracyjnych

Testy skuteczności biocydów
dla celów rejestracyjnych

Nasze laboratorium prowadzi badania skuteczności biocydów jako konserwantów stosowanych w różnych formulacjach. Testy wyko­nujemy z uwzględnieniem kategorii i grup produktów wg BPR (Biocidal Products Regulation, d. BPD 98/8/EC). Opracowywane przez nas raporty badań są uznawane przez Urząd Rejestracji Produktów Lecz­niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

AMSolutions - Mikrobiologiczne badania molekularne

Mikrobiologiczne
badania molekularne

Nasze laboratorium oferuje badania mikrobiologiczne z zakresu biologii molekularnej. Przeprowadzamy m.in. analizy DNA oparte na sek­wencjonowaniu, wykonywane dla celów taksonomicznych. Wyko­nujemy też badania pokrewieństwa genetycznego bakterii.